top of page
Bu hizmet kullanılamıyor. Lütfen daha fazla bilgi için iletişime geçin.

Temel Strateji Eğitimi

EĞİTİM SONA ERDİ

  • Sona erdi
  • ₺3.000 Türk lirası
  • Zoom

Hizmet Açıklaması

AMAÇ: Önemli nokta şudur ki iş dünyasının yeniden stratejik prensiplere dönmesi gerekiyor. İş stratejileri kendini savaş stratejisinden kopararak belirli ölçülerde farklılaştı. Bazı yorumlarda ve yaklaşımlarda Stratejiden eser kalmadı. Bu yaklaşımın ticaretin diğer alanlarında da kullanılabilir olmasına ve stratejinin yeniden kaynaklarına dönülerek ele alınmasının zamanı geldi. Strateji amaçlar, yöntemler ve kaynaklar arasında bir denge tutturmakla ilgili; amaçları belirlerken, onları elde etmek için sahip olduğumuz kaynaklarla yöntemleri de belirlemekle ilgili olduğu şeklindedir. Bu denge, yalnız istenen sonuçlara nasıl ulaşılacağını bulgulamayı değil, bunları gerçekçi olarak ve eldeki imkanlarla elde edebilecek şekilde ayarlamayı da gerekli kılmaktadır. Bu süreç en basit işlerle ilgili olarak bile kullanılabilir. Bu eğitimle güç kullanma sanatı olan stratejinin ilkelerinin ve uygulamalarının öğrenilmesi ile daha etkili bir pazarlama stratejisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Firmaların çoklu ihracat bağlantıları oluşturarak pazara girişinin sağlanması ve pazar olanaklarının geliştirilerek mevcut pazar paylarının arttırılması hedeflenmektedir. Özellikle strateji prensiplerinin uluslararası pazarlamaya nasıl eklemleneceği konusunda hem teorik bir yaklaşım hem de daha somut örnekler ortaya konularak, stratejinin dış ticarette nasıl uygulanacağı konusu çözümlenmektedir. Bu şekilde stratejik üstünlük yaratmak için yapılması gerekenler ve uygulanacak ilkeler çok detaylı olarak anlaşılabilecek ve uygulanabilecektir.

bottom of page