top of page
Bu hizmet kullanılamıyor. Lütfen daha fazla bilgi için iletişime geçin.

İhracatta Strateji - Stragem - Senaryo

EĞİTİM SONA ERDİ

  • Sona erdi
  • ₺3.000 Türk lirası
  • Zoom

Hizmet Açıklaması

AMAÇ: Güç kullanma sanatı olan stratejinin ilkelerinin ve dış ticaretteki uygulamalarının öğrenilmesi ile daha etkili bir pazarlama stratejisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Firmaların çoklu ihracat bağlantıları oluşturarak pazara girişinin sağlanması ve pazar olanaklarının geliştirilerek mevcut pazar paylarının arttırılması hedeflenmektedir. Ticari istihbarat ile strateji ilkelerinin öğrenilmesi, aldatma ve aldatmaya karşı koyma yöntemlerinin bunlarla birlikte ele alınması ile firmalarımız kendi dış ticaret stratejilerini oluşturma ve kendi kültürlerini geliştirme yönünde bilinçleneceklerdir. Özellikle strateji prensiplerinin uluslararası pazarlamaya nasıl eklemleneceği konusunda hem daha çok teorik yaklaşım hem de daha somut örnekler ortaya konularak teorik ve pratik bütünlük yaratılmaktadır. STRATEJİ Anlamı ve tarihçesi Savaş kuramındaki ve ticaretteki yeri Sun Tzu - Clauzewitz Stratejinin prensipleri Uluslararası pazarlama ve ihracat pazarlaması STRATEJİ PRENSİPLERİNİN DIŞ TİCARETE UYGULANMASI Hedef Ağırlık merkezi Taaruz Manevra İnisiyatif Basitlik Güç tasarrufu Moral ve motivasyon STRATEJİ – STRATEGEM Strategem nedir? Tarihsel boyutu Sun Tzu - Clausewitz 36 strategem 36 STRETEGEMİN TİCARETTE KULLANIMI VE KARŞI KOYMA Strategemin ticaretteki uygulamaları Odak kayması Yem Bir şey verme ve alma Gördüğüne inanma Senaryo yazılması ve Senaryoyu anlama

bottom of page