top of page

SİMÜLASYONLU DIŞ TİCARET İSTİHBARAT DANIŞMANLIĞI VE BROKER EĞİTİMİ

(Online)

16 Kasım - 15 Şubat | 14 Hafta | 42 Saat

AMAÇ:

Bu eğitimle; dış ticaret istihbarat alanında firmalara danışmanlık ve dış ticarette firmalara aracılık hizmetleri vermek isteyen, dış ticaret uzmanlarının gerekli beceri ve niteliklere kavuşması amaçlanmaktadır.

Dış ticaret istihbarat danışmanlığı dış ticaretin özel bir alanını kapsamaktadır. Bu alanda, ihracata başlamak, ihracatlarını sürdürülebilir karlılık ile geliştirmek ve ithalatlarını sürdürülebilir şekilde karlı ve ucuz hale getirmek isteyen firmalara verilen bir danışmanlık süreci söz konusudur. Bu süreçte firmalara verilecek nitelikli bilgi ve istihbarat, stratejik yaklaşım ve iletişim tekniklerinin doğru kullanımının gösterilmesi ile dış ticaretin karlığının ve sürdürülebilirliğinin artırılması sağlanmaktadır.

Dış ticarette farklı türlerde verebileceğiniz aracılık hizmetleri söz konusudur:

 • Firmalarda dış ticaret sistemi kuran, elemanları eğiten ve ihracat sürecine fiili olarak destek veren  hizmet verilmesi

 • Firmaların dış ticaret bölümü olarak dışardan hizmet verilmesi

 • Firmaların ürünlerini ihraç eden bir aracılık hizmeti verilmesi

 • Yurt dışındaki yabancı firmaların Türkiye tedarikçisi/acentesi olarak hizmet verilmesi

 • Ticari bilgi satış hizmetleri verilmesi

 

Danışmanlıkta verilen hizmetler ve yapılan katkılar firmaları çok kısa sürelerde çok yüksek miktarlardaki ihracatlara taşıyabilmektedir ancak bu süreç çok sayıda komplikasyonlar ve riskler içermektedir.

Bu sürecin komplikasyonlardan uzak ve risksiz olarak yürütülmesi bir bilgi işidir. Firmamız 1993 yılından beri bu alanda yüzlerce firmaya danışmanlık verdi ve vermeye de devam ediyor. Bu süreçte neredeyse hiçbir komplikasyon yaşamadık ve memnun olmayan müşterimiz olmadı. Bunun nedeninin danışmanlık sürecinin dinamiklerini, kurallarını bilmemiz, geliştirmemiz ve risk önleyici ilkelerin tavizsiz uygulanması olduğunu söyleyebiliriz.

Bu süreçte biriktirdiğimiz know how’ın, bu alanlarda danışman adayları ile paylaşılması için bu eğitimi planladık.

***EĞİTİME KATILIM ŞARTI:

Bu eğitime katılabilmek için iki koşul söz konusudur.

1.Koşul: Firmamızın verdiği 24 saatlik Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı eğitimini almış olmak. Bu eğitime katılmış olanlar için süreç 42 saatte tamamlanacaktır. (25.000TL)

2.Koşul: 24 saatlik Dış Ticaret istihbarat Uzmanlığı eğitimini almamış olanlar da bu eğitime katılabilirler. Ancak bunlar, ilave olarak Yaman Koç tarafından verilecek olan 10 saatlik bir ön eğitim almak durumundadırlar. Bu eğitimin tarihleri kişinin ve eğitmenin uygunluklarına göre belirlenecektir. Bu koşul için süreç 52 saat olarak tamamlanacaktır. (35.000 TL)

 

Bu 10 saatlik eğitim dış ticaret istihbaratının temel kavram ve süreçlerinin doğru olarak kavranılması, hedef pazarların bilimsel tespitinin yapılabilmesi, stratejik temel kavramların öğrenilmesi, dış ticaret istihbarat danışmanlığının gerektirdiği diğer alt yapı unsurlarının tamamlanmasını zorunlu tutmaktadır.

Eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra, katılımcılara, firmalara danışmanlık süreçlerinde sağlayacakları ithalatçı ve potansiyel hedef firma bilgileri firmamız tarafından uygun fiyatlarla sağlanacaktır. Burada verilen bilgiler firmamızın yüksek ücretler ile abone olduğu nitelikli istihbarat kaynaklarından verilmektedir.  

SÜREÇ:

Eğitim süreci 2 bölümden oluşmaktadır.

1.BÖLÜM: (Yaman Koç tarafından verilecektir, 4 hafta, toplam 12 saat)

 1. Danışmanlık sürecinin teorik ve pratik kavramları, psikolojik boyutu, yaklaşım tarzı, karşılaşılan sorunlar ve bunların aşılma yolları, temel prensipler, kendi üslubumuzun bulunması, danışmanlığın etiği, dikkat edilecek hususlar, raporlama teknikleri, ticari bilgi ve istihbarat kaynakları ve kullanımında dikkat edilecek hususlar, firmanın özgüllüğünün ve sübjektivitesinin kavranılması, ürünün özgünlüğünün kavranılması, firma katılanlarının psikolojisi, soğukkanlılık, özdeşleşmeme, yol göstericilik, bilginin gücünün gösterilmesi, firmadan öğrenmeyi öğrenmek gibi alanlardaki temel yaklaşım ve ilkeler anlatılacaktır.

VERİLECEK DİĞER HİZMETLER İÇİN EĞİTİM MODÜLLERİ:

 • Firma bünyesinde dış ticaret sistemi kurulması, firma elemanlarının eğitiminin iş başında yapılması ve ihracat sürecine fiili olarak destek verilmesi hizmetinin eğitim modüllerinin anlatılması

 • Dış ticaret departmanı olmayan firmalara dışardan bu hizmetin verilmesi için gerekli uygulamalı eğitimin verilmesi 

 • İhracat beceresi olmayan firmaların ürünlerinin, aracı firma olarak ihracatının gerçekleştirilmesi için uygulanacak sistematiğin öğretilmesi

 • Yurt dışındaki yabancı firmaların Türkiye tedarikçisi/acentesi olarak hizmet verilmesi için uygulanacak yöntemler eğitimi

 • Ticari bilgi satış hizmetleri verilmesi eğitimi

 

2. BÖLÜM: katılımcılar kendi projelerini sunacaklar ve istedikleri alanda danışmanlık/aracılık faaliyetini simülasyonlu olarak gerçekleştireceklerdir.

 

Bundan sonra her katılımcıya örnek bir firma verilecektir. Katılımcı kendine verilen firmayı çalışacak, hazırlanacak ve bu firmaya 3 saat danışmanlık verecektir. Burada Danışman, danışmanlık verilen firma yöneticisinin rolünü oynayarak eğitimi gerçek bir zemine yaklaştıracaktır. Bu anlamıyla tam bir simülasyon sağlanmış olacaktır. Danışmanlık süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunlar, çıkabilecek komplikasyonlar bilinçli olarak oluşturulacak ve adayın bunlara çözüm bulması sağlanacaktır. Bundan sonra süreci izleyen tüm katılımcılarla birlikte alternatif çözümler üzerinde tartışılacak ve böylece her katılımcı aktif bir öğrenme sürecine girecektir.  

Bu süreçte yapılan ödevlere ve performansa göre bir not sistemi uygulanacak ve geçenlere sertifika verilecek.

 

Eğitim süreci:

 • 12 saat eğitim + her katılımcı için 3 saat simülasyonlu danışmanlık/aracılık 

 • Katılımcılar danışmanlık ve/veya diğer aracılık hizmetleri bağlamında proje hazırlayabilecekler. 

 • Katılımcı sayısı 10’dan düşük olduğunda katılımcılar daha fazla danışmanlık vereceklerdir. 

 • Süreç toplam 42 saatte tamamlanacaktır. 12 saat eğitim+ 30 saat simülasyon

bottom of page