top of page

SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ/MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TANIMLAR

ÜRÜNLER/EĞİTİMLER : e-eğitim, kitap, poster, uygulama örnekleri ve benzeri dokümanlardır.

TARAFLAR : Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti. ve Müşteri birlikte taraflar olarak anılacaktır.

WEB SİTESİ : www.yamankoc.com  -- internet sitesi

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

1.2. İşbu Sözleşme, Müşteri ile Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti arasındaki iş birliği uyarınca, Tüm Hakları Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti’inde  olan ve çeşitli uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin, Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti tarafından Müşteri'ye satışını kapsamaktadır.

1.3. Taraflar Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti’nin, ürünlerin/eğitimlerin üreticisi ve satıcısı olduğu konusunda mutabıklardır. Sözleşmeye konu ürünlerin içeriği ve işleyişi ile ilgili olarak Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti 'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

1.4.Müşteri Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmekle, aldığı hizmete ilişkin  Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olmaktadır.

Madde 2 – ÜCRET VE ÖDEME

2.1. Sözleşmeye konu eğitimlerin satış fiyatı Site’de duyurulan tutardır. Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti bu ürünlerin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

2.2. Müşteri, Satın aldığı ürünlere ait ücreti ödeyerek satın alma işlemini tamamladığında, Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti Müşteri 'ye perakende satış fişi ya da fatura kesmekle yükümlüdür. Fatura, Müşteri tarafından Site’de alışverişini yaparken vereceği bilgiler esas alınarak düzenlenir. Müşteri kendisine ait perakende satış fişini ya da faturasını işbu Sözleşme'nin onayı ile birlikte Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti şirket adresinden hafta içi 9:00-18:00 saatleri arasında alabilir ya da adresine gönderilmesini talep edebilir. Müşteri satın alma işlemi esnasında perakende satış fişi ya da faturanın adresine gönderilmesini talep ederse, kargo ücretini ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

2.3. Müşteri, kredi kartı ile taksitli alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

2.4. Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı değişebilir. Seçilen vadeye göre değişen ürün fiyatı sitede satın alma işlemi gerçekleşmeden önce görülebilmektedir.

 

2.5 Hediye ve Promosyon Kodları

Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti öğrencilere/akademik personele ve değişik gruplara  hediye ve promosyon kodları sunabilir. Belirli kodlar, kodlarınızla birlikte sağlanan şartlara tabi olarak, Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti eğitimlerine  uygulanan hediye veya promosyon krediler olarak alınabilir ve ardından, platformumuzda uygun içerikleri satın almak için kullanılabilir. 

Madde 3 – ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASI VE KULLANILMASI

3.1. Müşteri, Siteden Sözleşme konusunu oluşturan eğitimin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu, Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti’nin bu ürünlerin sadece satışından sorumlu olduğunu bildiğini ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

Madde 4 – CAYMA HAKKI

4.1. Müşteri, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti  0312 250 56 87 no’lu telefon ile veya e-posta (yaman@yamankoc.com) ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma bildiriminin Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti ‘ne ulaşması tarihinden itibaren Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti ödenen eğitim bedelini geri ödemeyi taahhüt eder.

Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti iade işlemlerinde 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde hareket eder.

Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesi ve koşulları aşağıdaki gibidir;

Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti ‘den satın aldığınız her eğitimi, teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde eğitimden memnun kalmazsanız hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilirsiniz.

Müşterinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

İade edilecek eğitimin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti’ne ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.

Yasal olarak düzenlendiği şekli ile, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir doküman, yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve müşteriye anında teslim edilen ürünler, müşterinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallar, niteliği itibarı ile iade edilemeyecek kopyalanabilir dokümanlar, yazılımlar, programlar, tek kullanımlık mallar ile hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların iadesi mümkün değildir.

Madde 5- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacaktır. Bu durumda alacaklı, sözleşmenin feshini veya bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti sipariş konusu mal ve hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek (ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda , Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, Bu tip durumlarda Alıcı, Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür Müşteri tarafından kabul edilir.)

Madde 6 – DİĞER HUSUSLAR

6.1. İşbu Sözleşme, Müşteri'nin Siteden alışveriş yapması akabinde yapacağı ödemeye müteakip geçerli olacak şekilde akdedilmiştir. Sözleşme, satın alma işleminin sonucunda otomatik olarak devreye girer ve taraflar bu Sözleşme'nin tüm şartlarını peşinen kabul ederler.

6.2. Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe işbu Sözleşme uyarınca müşteri için Site üzerinde belirttiği, Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti için ise bu sözleşmenin 1. Maddesinde yazılı olan adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tüm hukuki sonuçlarını peşinen kabul ederler.

6.3. İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar müşterinin veya Yaman Koç Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti ‘nin yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri, bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme 6 (altı) maddeden oluşmaktadır.

Müşteri yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.

bottom of page