Ticari Bilgi

Ticari istihbarat, ticari veri ve bilgi temelinde yükselir ,onları hedefe odaklı olarak süzer, biçimlendirir ve yorumlar. Bu blok bir mermerden bir heykel yapmaya benzetilebilir.

Orkestra şefliği notaları ve müziği, ticari istihbarat ise veriyi ve bilgiyi yorumlama sanatıdır. Doğru kararlar

alınabilmesinin yolu doğru veri ve bilgiden geçmektedir. Ticari bilgi kaynakları rekabet istihbarat sürecinde temel önemdedir. Bu anlamda aşağıdaki bilgi kaynakları indeksini paylaşıyoruz.

 

Ticari Bilgi Kaynakları İndeksi

Fita:   http://fita.org/webindex/index.html

RBA services:  http://www.rba.co.uk/sources/

Lexis Nexis  : http://w3.nexis.com/sources/

Dialog : http://www.dialog.com/proquestdialog/#tabview=tab1http://library.dialog.com/bluesheets/html/blo.html

Global Edge : http://globaledge.msu.edu/

Fuld: http://www.fuld.com/resource-center/intelligence-indexes

Sky Minder : http://www.skyminder.com/

Library of Congress: http://www.loc.gov/index.htmlhttp://www.loc.gov/rr/business/azindex.html

Global trade net: http://www.globaltrade.net/

Complete Planet: http://aip.completeplanet.com/

International Trade Center (ITC) : http://www.intracen.org/itc/elibrary/

LLRX : http://www.llrx.com/features/ciguide.htm

Factiva: http://www.dowjones.com/factiva/sources.asp

http://www.llrx.com/features/deepweb2012.htm

http://www.emarketservices.com/start/eMarket-Directory/index.html#FromBanner

Market research sources

www.marketresearchworld.net

www.marketresearch.com

www.reportbuyer.com

www.datamonitor.com

www.euromonitor.com

www.freedoniagroup.com

www.frost.com

www.mintel.co.uk

www.worldmarketintelligence.com

http://www.buyusainfo.net/adsearch.cfm?search_type=int&loadnav=no

Statistical sources

http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm

http://www.offstats.auckland.ac.nz/

www.intracen.org

http://comtrade.un.org/

www.nationmaster.com

http://www.statista.com/

Company Directories

http://www.hoovers.com/

http://www.worldbox.net/companies

http://www.manta.com/

http://www.rba.co.uk/sources/directs.htm

http://www.worldbox.net/

http://www.faust-information.com/

www.kompass.com

www.solusource.com

http://www.importerlist.com

http://www.maceuro.com/

http://www.dowjones.com/factiva/fce/

http://custom.onesource.com/business-information.aspx

http://chamberdirectory.worldchambers.com/chambers/template/default_WCN.asp?i=57&k=9873423452345234988 world chambers

www.wlw.de

www.europages.com

http://www.ubifrance.com/french-exporters-directory/company-5530-maiqual

http://www.superpages.com/global/europe.html

http://www.spainbusiness.gen.tr/icex/cda/controller/PageInvTurco/0,8040,6255629_6285339_6258574_0_-1_TR,00.html

http://www.webstersonline.com/

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=241.22800#anclafecha

http://www.ccrs.info/about.asp çin

http://www.zawya.com/cm/analytics/

http://www.reachgulfbusiness.com/middle_east/jordan/index.htm

http://www.aladi.org/nsfaladi/importadores.nsf/vimportadores/importadores

http://zakmedia.ru/directories.shtml

http://www.kontragent.com

http://www.russica-izvestia.ru/company_eng.html

http://www.eximbase.com/

corprussia.com/

http://www.rcompanies.com/

http://www.incywincy.com/

Financial Directories

http://www.rba.co.uk/sources/finars.htm

www.bvdinfo.com

www.ft.com

www.hoovers.com

www.dnb.com

Customs data sources

http://www.tradeinfo365.com/

http://www.sicex.com/

http://www.infodriveindia.com/

https://www.piers.com/

http://www.zepol.com/

http://www.rusimpex.ru/index1.htm?varurl=Content_e/Reference/index.htm

Company registers

www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html

www.companieshouse.gov.uk/links/introduction.shtml#reg

www.globalbusinessregister.co.uk

http://www.gbrdirect.co.uk/

Mergers
www.corpfinworldwide.com

www.dealmonitor.co.uk

www.mergermarket.com

bankruptcy databases

http://bankrupt.com/

http://tcrresources.bankrupt.com/bin/index.pl

Deep web search engines

http://clusty.com/

http://lookahead.surfwax.com/index-2011.html

http://www.scirus.com/

http://www.humbul.ac.uk/

http://org.deeppeep.qirina.com/

http://www.techxtra.ac.uk/)

http://www.infomine.com/

http://www.incywincy.com/

Tenders

tenderise.eu

http://www.devbusiness.com/ bm

http://www.globaltenders.com

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51565~pagePK:95864~piPK:95915~theSitePK:40941,00.html

Adres: Küçük Esat Mahallesi , Tunalı Hilmi Caddesi No:45/4 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 250 46 87

Copyright © 2014 | Tüm hakları saklıdır.