top of page
Bu hizmet kullanılamıyor. Lütfen daha fazla bilgi için iletişime geçin.

İhracatta Strateji - Fiyat - İletişim

EĞİTİM SONA ERDİ

  • Sona erdi
  • ₺3.000 Türk lirası
  • Zoom

Kurs Açıklaması

AMAÇ: Katılımcıların güç kullanma sanatı olan stratejinin ilkelerini ve dış ticaretteki uygulamalarını öğrenmeleri ile daha etkili bir pazarlama stratejisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Firmaların ikili/çoklu ihracat bağlantıları oluşturarak pazara girişinin sağlanması ve pazar olanaklarının geliştirilerek mevcut pazar paylarının arttırılması hedeflenmektedir. Ticari istihbarat ile strateji ilkelerinin ve fiyatlandırma tekniklerinin birlikte ele alınması ile firmalarımız kendi dış ticaret stratejilerini oluşturma ve kendi kültürlerini geliştirme yönünde bilinçleneceklerdir. Özellikle strateji prensiplerinin uluslararası pazarlamaya nasıl eklemleneceği konusunda hem daha çok teorik yaklaşım hem de daha somut örnekler ortaya konulacaktır. Bu şekilde stratejik üstünlük yaratmak için yapılması gerekenler ve uygulanacak ilkeler çok detaylı olarak uygulanabilecektir. İHRACATTA STRATEJİ-FİYAT STRATEJİ Anlamı ve tarihçesi Savaş kuramındaki ve ticaretteki yeri Sun Tzu - Clauzewitz Stratejinin prensipleri Uluslararası pazarlama ve ihracat pazarlaması STRATEJİ PRENSİPLERİNİN DIŞ TİCARETE UYGULANMASI Hedef Ağırlık merkezi Taaruz Manevra İnisiyatif Basitlik Güç tasarrufu Moral ve motivasyon FİYATLAMA STRATEJİSİ VE TAKTİKLERİ Maliyet + Kar yöntemi Başa baş noktasına göre fiyatlandırma Rekabetçi fiyat yöntemi Talebe göre fiyatlandırma Dış ticaret meslek piramidi Geriye giderek fiyatlandırma Dağıtım ağı analizi ve kar marjları Vergiler Ürünlerin kalite - standart ve fiyatları Hedef rakiplerin tespiti STRATEJİ-FİYAT-İLETİŞİM Rakiplerin fiyatlarının tespit yolları Gümrük kayıtları Piyasa fiyatları Fiyat öğrenme strategemi İstatistiksel analiz yöntemi Pazar araştırmaları Perakendeden geri gidiş yöntemi İhalele


Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı Eğitimi Programı

6 hafta ders programı detaylı tablo son_Çalışma Yüzeyi 1.png
bottom of page