top of page
Bu hizmet kullanılamıyor. Lütfen daha fazla bilgi için iletişime geçin.

Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı Eğitimi

17. Eğitim / 13 Ocak - 17 Şubat (Toplam 24 Saat) / Online

  • Sona erdi
  • ₺14.850 Türk lirası
  • Zoom

Yer var


Kurs Açıklaması

Katılımcı firmaların dış ticaret elemanlarının ve yöneticilerinin dünyadaki hiper rekabet dönemine uyum sağlamaları için mesleki uzmanlıklarının ve niteliklerinin geliştirilmesi ve böylece firmaların hedef pazarların tespiti yöntemlerini öğrenmeleri, ihracat pazarlaması için bilgi sistemleri ile tanışmalarının sağlanması, ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Firmaların ihracat bağlantıları oluşturarak pazara girişleri ve mevcut pazar paylarının arttırılması için eğitilmeleri gerekmektedir. İhracat yapabilen ancak potansiyelini tam olarak kullanamayan, daha önce hiç ve/veya düzenli ihracat yapmamış firmaların yönlendirilerek düzenli birer ihracatçı haline gelmeleri, hali hazırda ihracat yapan firmaların ihracat potansiyelinin geliştirilmesi için farkındalığın yaratılması ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sürecin sonunda katılımcı firmaların kendi ticari istihbarat sistemlerinin temellerin atmaları ve uygulamaya geçmeleri beklenmektedir. Bu hedef aynı zamanda verilecek ödevlerle uygulama içinde gerçekleşecektir.


Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı Eğitimi Programı

6 hafta ders programı detaylı tablo son_Çalışma Yüzeyi 1.png
bottom of page