Eğitimler

Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Eğitimi

DIŞ TİCARET İSTİHBARAT UZMANI EĞİTİMİ

AMAÇ:

Hiper rekabet ortamındaki dünyada, dış ticaret alanındabüyük veriden basit strateji” oluşturabilecek uzmanların yetiştirilmesi

 • Ticari bilgi ve istihbarat kaynaklarının kullanılmasında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip
 • Ticari istihbaratı hem stratejik hem de taktik planda üretebilen, kullanabilen ve stratejide gerekli değişiklikleri yapabilen
 • Herhangi bir ürün için (karlı ve kolay girilebilecek)  hedef pazarları kısa sürede doğru olarak tespit edebilen
 • Hedef pazardaki hedef müşteri gruplarını ve bunların kod numaralarını belirleyebilen
 • Hedef müşterilerin ağırlık merkezini tespit edebilen ve müşterileri konumlandırabilen
 • Hedef pazarlardaki rakip ve müşteri istihbaratını yapabilen,
 • Hedef pazarlardaki sektörel ve ürün bazındaki dinamikleri kavrayarak doğru strateji ve taktikleri geliştirebilen,
 • İletişim silahlarını birbirlerini güçlendirecek tarzda kullanabilen
 • Bu pazarlara seyahat ederek ve stratejik üstünlük sağlayarak hedef müşteri grupları ile stratejik plan çerçevesinde iletişime geçebilen,
 • Pazar dönüşünde stratejik ve taktik düzeltmeleri yapabilen ve rakip ve müşteri istihbaratını sürdürülebilir kılabilen
 • Nokta atışı ihracatı kısa sürelerde gerçekleştirebilen
 • Var olunan pazarlardaki istihbaratı sürdürülebilir kılan

“ İhracatın özel kuvvetlerinin” yaratılması temel amaçtır.

 

Eğitim : Online yapılacak. Toplam 6 gün (42 saat)

Süre : 12 hafta (Eğitimler 1’er hafta atlanarak 12 haftada tamamlanıyor.)

Sertifika : Eğitim sürecinde yapılan ödevler ve eğitim sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınav sonunda başarılı

olanlara sertifika verilir.

Sertifika’da gerek İngilizce sınav notları gerekse “Dış Ticaret İstihbarat

Elemanı Karnesi” içindeki notlar ve değerlendirmeler yer alacaktır.

Sertifika alabilmek için en az 5 eğitime katılmak ve tüm ödevleri eksiksiz yapmak ve yazılı ve sözlü

sınavı geçmiş olmak gerekir.

Sertifika Dış Ticaret istihbaratı alanındaki ülkemizin öncü firması olan Yaman Koç Eğitim, Danışmanlık

ve Araştırma Ltd. Şti. tarafından verilecektir.

Katılım Belgesi :Tüm eğitim sürecine katılmayıp sadece belirli eğitimlere katılanlara o konu başlığı/başlıkları ile ilgili sadece katılım

belgesi verilir. Sınav ve ödevlerde başarısız olup  Sertifikaya hak kazanmayanlara sadece katılım belgesi verilecektir.

Tarihler : 2 haftada bir Cumartesi günleri

Katılım Şartı :İngilizce Bilmek ve Eğitim bedelini yatırmak.

Ödevler : Her eğitim sonrasında eğitmen tarafından verilen ödevler bir sonraki eğitime kadar ki süre içinde hazırlanarak eğitmene

gönderilir ve bu ödevlere not verilir. Eğitim sürecinde katılımcılar tarafından Toplam 9 ödev hazırlanır.

Kitap/Makale : Eğitim süresi içinde toplam 4 kitap, 1 Makale ve 1 Kullanma Kılavuzu okunacaktır.

Sınavlar : İngilizce yazılı/sözlü sınav (12. Hafta)

Dış Ticaret İstihbaratı yazılı sınavı (12. Hafta)

Dış Ticaret İstihbaratı sözlü sınavı (12. Hafta)

Eğitim sonrası : 2 yıl boyunca uzaktan yönlendirme desteği verilecektir. (ücretsiz)

Eğitim Bedeli : Eğitim Bedeli her bir günlük eğitim için 750 TL+ KDV’dir. Toplam bedel (6 eğitim için) 4.500 TL + KDV’dir.

Bedel eğitim öncesinde Yaman Koç Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti. Banka hesabına yatırılır.


Web               :
www.yamankoc.com

E mail            : yaman@yamankoc.com

Tel : 90 312 250 46 87


Hesap no:

Yaman Koç Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti:

Ziraat Bankası Ostim Şubesi

Hesap No: 69524966-5002

İBAN NO: TR81 0001 0016 9269 5249 6650 02
Adres: Küçük Esat Mahallesi , Tunalı Hilmi Caddesi No:45/4 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 250 46 87

Copyright © 2014 | Tüm hakları saklıdır.