Bilgilendirme Metni

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası

www.yamankoc.com sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

İletişim Formu’nda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İş  bu  aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yamankoc.com tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Yamankoc.com ; İsim /Soy isim, Firma, e mail, telefon ve mesajınızda ve/veya talebinizde paylaşabileceğiniz diğer kişisel verileri sizinle iletişime geçmek ve hizmet sunabilmek amacıyla temin etmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’ nın  5.maddesinde  yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yaman@yamankoc.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Çerez Kullanımı

Web sitemizde "çerezler" kullanırız.(Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgiler otomatik olarak saklanır.) Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir, dolayısıyla kişisel olarak saklamak mümkün değildir.

  1. Çerezler web sitelerimizin işlevselliğini geliştirir.

Çerezler kullanmamızın bir nedeni, çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek için web sitelerimizin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamaktır. Örneğin çerezler web sitemizin alt sayfalarının ziyaret edilip edilmediğini ve ediliyorsa, hangilerinin ve hangi içeriğin kullanıcılarımızın ilgisini çektiğini belirlememize yardımcı olur. Özellikle, sayfaya erişim sayısını, görüntülenen alt sayfa sayısını, web sitelerimizde harcanan zaman miktarını, ziyaret edilen sayfaların sırasını, hangi arama terimlerinin sizi bize yönlendirdiğini, erişimin yapıldığı ülkeyi, bölgeyi ve gerekirse şehri, hangi internet tarayıcısının hangi dil ayarıyla kullanıldığını ve web sitelerimize erişen mobil terminallerin yüzdesini kaydediyoruz. Teknik nedenlerle iletilen bilgisayarınızın IP adresi otomatik olarak anonimleştirilir ve kimliğinize dair sonuçlara varılmasına izin vermez.

  1. "Çerezlerin" sabit sürünüzde saklanmasını önleme veya silme

İnternet tarayıcınızı çerezlerin sabit sürücünüzde saklanmasını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, bu durumda her seferinde bir çerez yerleştirilmesini kabul edip etmediğiniz sorulacaktır. Sabit sürücünüze yerleştirilmiş çerezleri herhangi bir zamanda silebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağına dair ayrıntılar tarayıcınızın işletim talimatlarında bulunabilir.

  1. Google Analytics

Bu web sitesi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda saklanan ve web sitemizi kullanımınızın analizine imkan veren spesifik bir "çerez" biçimi, yani metin dosyası kullanır. Çerez tarafından üretilen, bu web sitesini kullanımınız hakkındaki bilgiler, genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. IP adreslerinin anonimleştirilmiş kaydına (IP maskeleme adı verilen) imkan vermek için, Google Analytics'i bu web sitesinde “gat._anonymizeIp();” kodunu içerecek şekilde genişletilmiş olduğuna dikkat çekmek isteriz. Bu web sitesinde IP anonimleştirmeden dolayı, IP adresiniz Google tarafından AB ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşma Devletleri sınırları içinde kısaltılmıştır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır.

Google bu bilgileri web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesinin kullanımı ve internet kullanımı ile ilgili ek hizmetler sağlamak için bizim adımıza kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics'e iletilen IP adresi Google tarafından diğer verilerle birleştirilmez. Tarayıcı yazılımınızı kullanarak uygun ayarı yapmakla çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz, yukarıdaki Bölüm 5 c)'ye bakınız. Buna ek olarak, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bağlantısında bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak, Google'ın çerez tarafından üretilen, web sitesini kullanımız ile ilgili verileri (IP adresiniz dahil) kaydetmesini ve bu verileri işlemesini önyelebilirsiniz. Kullanım şartları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi http://www.google.com/analytics/terms/tr.html veya https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr adreslerinde bulabilirsiniz.

Google Analytics'i AdWords'ten gelen verileri ve “DoubleClick”ten gelen çerezleri istatistik amacıyla analiz etmek için de kullanıyoruz. Bunun yapılmasını istemiyorsanız, Reklam Tercihleri Yöneticisi ile onu devre dışı bırakabilirsiniz (http://www.google.com/settings/ads/onweb?hl=tr).

İletişim Bilgilerini İptal Etme, Engelleme, Silme

Ücretsiz olarak kişisel verilerinizin kullanımını dilediğiniz zaman iptal edebilir, kişisel bilgilerinize kısmi veya tam engelleme koyabilir, kişisel bilgilerinizi silebilir, sakladığımız kişisel veriler hakkında bilgi isteyebilir ya da verilerin düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, yaman@yamankoc.com adresinden; e-mail ile iletişime geçiniz.

Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizi kaybolmaya, çalınmaya veya üçüncü şahısların erişimine karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler almış bulunuyoruz.

Bu Politikada Güncellemeler ve Değişiklikler

Önceden size haber vermeksizin bu Veri Koruma Politikasının bölümlerini değiştirebilir ya da güncelleyebiliriz. En son değişiklikler veya güncellemelerden haberdar olmak için, sunduklarımızı kullanmadan önce lütfen yukarıdaki Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

 

Adres: Küçük Esat Mahallesi , Tunalı Hilmi Caddesi No:45/4 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 250 46 87

Copyright © 2014 | Tüm hakları saklıdır.