Eğitimler

Uluslararası Pazarlama Elemanı Eğitim

Eğitimler / Bireysel Eğitimler / Uluslararası Pazarlama Elemanı Eğitim

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE TİCARİ İSTİHBARAT EĞİTİMİ PROGRAMI (40 SAAT)

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Uluslararasi Ticarette Ticari Bilginin Önemi
 • İnternetten ve diğer on-line kaynaklardan pazar ve müşteri araştırması yapma
 • Dünyadaki değişimlerin etkileri ve uluslararası pazarlamanın aldığı yeni biçim
 • Ticari bilgi ve kapsadığı alan
 • Ticari bilgi kaynakları
 • Ticari istihbarat
 • Milyonlarca firmaya ulaşmak (örnek)
 • Çağdaş İhracatın Stratejisi
 • Uluslararası pazarlama ve müşteri bulma yöntemleri
 • Hedef Pazar anlayışı neden gereklidir?
 • İhracatta Hedef Pazar Seçimi  
 • Hedef Pazar Seçimi Kriterleri
 • İhracatta Pazarlama Araştırması
 • Pazarlara Giriş Kriterleri

 • İleri Satış Teknikleri Ve Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği
 • Hedef müşteriler
 • Müşteri  tipleri
 • Bölgesel tespitler (örnek)
 • Hedef pazara seyahat
 • Stratejik üstünlük
 • Pazar Araştırması Ve Müşterilerin Bulunması-Teori
 • Pazar Araştırması Ve Müşterilerin Bulunması-Uygulama
 • · Mevcut Pazar, Müşteri Portföyü ve İhracat Potansiyeli Olan Ürünlerin Değerlendirilmesi,
 • · Ürün Listeleri ve GTIP Numaralarının Belirlenmesi
 • · Pazar Araştırması, Hedef Pazar tespiti
 • · Dünyadaki Büyüyen Pazarların Tespiti ve Değerlendirilmesi,
 • · Rakiplerin Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi
 • · Alternatif Pazarların Bulunması
 • · Seçilen Hedef Pazarların Değerlendirilmesi
 • · Hedef Pazarlara İlişkin Ayrıntılı Analizlerin Yapılması
 • · Hedef Pazara İlişkin Veri Tabanlarının ve Müşteri Listelerinin Araştırılması
 • · Hedef Müşteri Tiplerinin Belirlenmesi (Toptancı, Bayi, İthalatçı vb.)
 • · Hedef Pazardaki Rakipler ve Alıcıların Tespiti
 • İhracatta Pazarlama Karar Alanları Ve Planlama
 • Plan ve doğaçlama birlikte ele alınmalıdır
 • İhracatta Pazarlama Planlaması
 • İhracat İş Planının Oluşturulması
 • İhracat Pazarlaması Programı
 • İhracatın Araçları
 • Dolaylı ve direk araçlar
 • İhracat Pazarlamasında Tanıtım
 • Fuar ve Sergiler
 • İhracatçının Fuarlara Hazırlanması
 • İhracatta Etkili Web Sitesi Kurma
 • Araçların etkileri ve doğru kullanımı
 • Hedef odaklı ihracat
 • E-Ticaretin Unsurları Ve Uluslararası Pazarlamayla İlişkileri
 • E-ticaretle satış stratejileri
 • İletişim teknikleri
 • Yazışma ve telefon
 • Yüz yüze görüşme
 • Ofis açma
 • İhracat Pazarlamasında Fiyatlama
 • Hedef pazardaki rakiplerin fiyatlarının tespiti
 • İhracat Pazarlamasında Fiyatlama Politikaları
 • İhracat Fiyatının Belirlenmesi
 • Rekabetçi fiyat
 • İhracat Pazarlamasinda Bayii Yönetimi
 • Bayi ana firma ilişkisi
 • Bayi seçimi
 • Alternatif bayi oluşturma
 • İhracat=Bayi
 • İhracat Pazarlamasında Ürün
 • İhracat Pazarlamasında Ürün 
 • İhracat Pazarlamasında Ürün Karması Ve Stratejileri   
 • Ürün Uyarlama
 • Ambalajın Seçimi Ve Önemi
 • Pazarlık-İkna-Müzakere Becerilerini Geliştirme = İhracat = İletişim
 • Pazarlamada kullanılan teknikler ve etkinliklerinin karşılaştırılması
 • Yüz yüze iletişim ve başarı şansı

 

Bilgi Talep Formu

*

*

*

*

*

Adres: Küçük Esat Mahallesi , Tunalı Hilmi Caddesi No:45/4 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 250 46 87

Copyright © 2014 | Tüm hakları saklıdır.